Životopis

Doktor Antonín Pavlíček pochází z Brna, kde také absolvoval základní a střední školu. Po maturitě nastupuje na Fakultu informatiky a Na návštěvě v Bílém doměstatistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, kde absolvuje bakalářský obor informatika (2000), pro své magisterské studium si zvolil Katedru informačního a znalostního inženýrství (promoce 2002) a od roku 2003 nastupuje na Katedře systémové analýzy jako interní doktorand. Od září 2005 zde působí také na pozici asistenta, garantuje dvojjazyčný předmět 4SA526 – Nová média / New media, vypomáhá s výukou předmětu SA320 – Informační systémy a 4SA411 – Organizace a informace. Ještě během studia na akademické půdě své Alma mater působil také ve fakultním a posléze dokonce celouniverzitním Akademickém senátu. V letech 2002 – 2006 zastával funkci studentského tajemníka rektorky VŠE.

Od roku 1998 paralelně studuje na Karlově univerzitě, Fakultě sociálních věd. Bakalářskou práci zde obhájil v roce 2002, v roce 2004 absolvuje s červeným diplomem také magisterský cyklus v oboru „Mediální studia“. Na podzim 2005 získává za disertační práci „Anonymity on the internet and its consequences„ doktorát.
V roce 2003 získal výběrové stipendium od The Fund for American Studies, díky kterému absolvoval letní semestr na prestižní Georgetown university ve Washingtonu, DC.
V rámci programu Erasmus/Sokrates odjel do Velké Británii, kde na Loughborough University napsal pod vedením prof. Murdocka diplomovou práci. Během doktorského studia VŠE působil od ledna do srpna 2006 na partnerské univerzitě Instituto Technologico Autonomo de México, kde na katedře Telematiky přednášel kurz „Tópicos selectos de comunicacion“. V roce 2007 byl Vysokou školou ekonomickou vyslán na půlroční stáž do Knowledge Management Centre, Multimedia University v Kuala Lumpur. Času zde stráveného využil nejen pro odbornou práci a napsáni skript, ale také k poznání exotických krás jihovýchodní Asie. V roce 2011 pak krátce přednáší na univerzitě v Ukrajinské Vinnitci. Od roku 2012 každoročně přednáší svůj kurz ve Slovinsku na univerzitě v Mariboru. V létě roku 2022 pak má kurz na Bar Ilan university v Tel Avivu.

Dr. Pavlíček hovoří plynule anglicky a španělsky (španělské státnice DELE – intermedio). Díky osmiletému úsilí na jazykové ZŠ a SŠ se domluví i rusky, němčinu však ovládá, přes několik letních studentských brigád v Německu, pouze pasivně.

Odborné zaměření vyplývá z interdisciplninarity jeho vzdělání. Pohybuje se na pomezí informatiky a sociálních věd, konkrétně se orientuje problematiku Nových médií, multimédií a informační společnosti. V této oblasti vede řadu bakalářských a diplomových prací, je jmenován konzultantem doktorských disertačních prací v oblasti Social Media a Big Data. Jeho publikační činnost ve světové databázi Web of Knowledge je přístupná skrze aplikaci ResearcherID, případně ORCID či Google Scholar.

Dr. Pavlíček je v programovém výboru mezinárodní konference IDIMT, pořádá konferenci Systémové přístupy.

Je ženatý, otec od rodiny, mezi jeho koníčky patří zimní sporty (snowboard, lyže, běžky), vodní sporty (windsurfing, kanoistika), v mládí rád létal na paraglidingovém kluzáku a skákal na padáku. Poslední dobou se mu zalíbil KiteSurfing a SnowKiting.